Front cover of the Journal

Volume 8, Issue 3, 2018

Complete issue
Front cover
Back cover
DOI: 10.3384/njvet.2242-458X.18v8i3

Special Issue: Challenges and Development in and of Vocational Teacher Education

Editorial

Editorial: Challenges and development in and of vocational teacher education
Nordic Journal of Vocational Education and Training 2018 8(3): iii-x
fulltext

Peer-reviewed research articles

Udvikling af diplomuddannelse i erhvervspædagogik på baggrund af resultater fra projekter [Developing diploma of vocational pedagogy based on results from projects]
Nordic Journal of Vocational Education and Training 2018 8(3): 1-18
fulltext
Lärande för hållbar utveckling i yrkeslärarutbildning [Learning for sustainable development in vocational teacher education]
Nordic Journal of Vocational Education and Training 2018 8(3): 19-35
fulltext
Exploring recontextualization of didactic ability and vocational teacher students’ professional learning through video analysis
Nordic Journal of Vocational Education and Training 2018 8(3): 36-56
fulltext
Utfordringer og muligheter i møtepunktet mellom yrkesfaglærerutdanningen og praksis i videregående skole [Challenges and opportunities in the meeting point between vocational teacher education and upper secondary school practice]
Nordic Journal of Vocational Education and Training 2018 8(3): 57-77
fulltext
Uppgifter som medierande artefakter inom yrkeslärarutbildningen [Assignments as mediating artefacts in vocational teacher education]
Nordic Journal of Vocational Education and Training 2018 8(3): 78-97
fulltext
Yrkesämnesdidaktik på universitet: Mål, innehåll, arbetssätt och examination [Vocational subject didactics at university: Learning goals, content, working methods and exams]
Nordic Journal of Vocational Education and Training 2018 8(3): 98-123
fulltext

Magazine Articles

Att vetenskapligt förankra ett yrkeslärarprogram: Erfarenheter från ett utvecklingsprojekt [Developing a scientific foundation in vocational teacher education: Experiences from a Swedish project]
Nordic Journal of Vocational Education and Training 2018 8(3): 124-140
fulltext
Bachelorutdanning for yrkesfaglærere, i et historisk og utviklingsorientert perspektiv [Bachelor programme for vocational teachers, in a historical and development-oriented perspective]
Nordic Journal of Vocational Education and Training 2018 8(3): 141-159
fulltext
Kvalitetsutveckling av digitala trepartssamtal i svensk yrkeslärarutbildning [Quality development of digital trialogues in Swedish vocational teacher education]
Nordic Journal of Vocational Education and Training 2018 8(3): 160-174
fulltext