Front cover of the Journal

Volume 10, Issue 3, 2020

Front cover
Back cover
DOI: 10.3384/njvet.2242-458X.20v10i3

Special Issue: Assessment in Nordic VET (Bedömning av yrkeskunnande i nordiskt perspektiv)

Magazine article

Realkompetansevurdering i norske kommuner [Validation of prior learning in Norwegian municipalities]
Nordic Journal of Vocational Education and Training 2020 10(3): 1-16
fulltext

Peer-reviewed articles

De fem A’er: En evalueringsmodel for læreprocesser på erhvervsuddannelserne [The five A’s: An assessment model for vocational education]
Nordic Journal of Vocational Education and Training 2020 10(3): 17-28
fulltext
Fastighetsskötares erfarenheter av validering [Caretakers experiences of validation]
Nordic Journal of Vocational Education and Training 2020 10(3): 29-44
fulltext
Å vurdere yrkeskompetanse: Hva er yrkeskompetanse, og hvordan kan den vurderes? [Evaluating vocational competence: What is vocational competence, and how can it be evaluated?]
Nordic Journal of Vocational Education and Training 2020 10(3): 45-66
fulltext
Når lærlingen møter arbeidslivets vurderingslogikk: Yrkessosialisering i det norske salgsfaget [The apprentice’s encounter with the assessment logic of working life: Vocational socialisation in the Norwegian sales trade]
Nordic Journal of Vocational Education and Training 2020 10(3): 67-82
fulltext
Yrkeslärares bedömningar i gränslandet mellan skola och arbetsliv: Utifrån studier av svensk gymnasial lärlingsutbildning: [VET teachers’ assessments in the borderland between school and work: Based on studies of Swedish upper secondary apprenticeship education]
Nordic Journal of Vocational Education and Training 2020 10(3): 83-98
fulltext