Front cover of the Journal

Volume 11, Issue 1, 2021

DOI: 10.3384/njvet.2242-458X.21v11i1

Peer-reviewed research articles

Å utvikle yrkeskompetanse gjennom arbeidslivspraksis i helsesekretærutdanningen [Developing vocational competence through working life practice in medical secretary education]
Nordic Journal of Vocational Education and Training 2021 11(1): 1-20
fulltext
Velferdsteknologi i helse- og oppvekstyrker: Digitalt kompetansebehov i yrkesfaglig utdanning [Welfare technology in health care vocations: Digital competence needs in vocational education]
Nordic Journal of Vocational Education and Training 2021 11(1): 21-43
fulltext
How student characteristics affect cooperative students digital competences: A latent profile study
Nordic Journal of Vocational Education and Training 2021 11(1): 44-70
fulltext