Front cover of the Journal

Volume 3, Issue 1, 2013

DOI: 10.3384/njvet.2242-458X.13v3i1

Magazine articles

Mestring og organisering i arbeid med mennesker - Om bra arbeid for grepa damer
Nordic Journal of Vocational Education and Training 2013 3(1): 1-2
fulltext
Vurderingspraksis i yrkesfag
Nordic Journal of Vocational Education and Training 2013 3(1): 1-15
fulltext
Implementering av Kunnskapsløftet Samisk (LK06S) innenfor to yrkesfaglige programmer på en samisk videregående skole
Nordic Journal of Vocational Education and Training 2013 3(1): 1-12
fulltext

Peer-reviewed research articles

Yrkesforberedelse eller fagopplæring med fagbrev? Med design og håndverk som kontekst
Nordic Journal of Vocational Education and Training 2013 3(1): 1-20
fulltext
Pedagogical practices in VET: between direct and indirect teacher approaches
Nordic Journal of Vocational Education and Training 2013 3(1): 1-16
fulltext
Learning study i gymnasial yrkesutbildning – En fallstudie från ett hantverksprogram
Nordic Journal of Vocational Education and Training 2013 3(1): 1-16
fulltext
Erfaringer med bruk av simulering som transferstrategi
Nordic Journal of Vocational Education and Training 2013 3(1): 1-17
fulltext