Front cover of the Journal

Volume 4, Issue 1, 2014

DOI: 10.3384/njvet.2242-458X.14v4i1

Magazine articles

Yrkesfaglæreren - Ny rolle, nye utfordringer
Nordic Journal of Vocational Education and Training 2014 4(1): 1-9
fulltext
Kvalifisering til læretid - Ikke bare et spørsmål om teori eller praksis i skoleopplæringen
Nordic Journal of Vocational Education and Training 2014 4(1): 1-11
fulltext

Peer-reviewed research articles

“Learning by doing…” “Studentbedrift” som pedagogisk tilnærming til entreprenørskap i yrkesfaglærerutdannelsen
Nordic Journal of Vocational Education and Training 2014 4(1): 1-22
fulltext
Vurdering for yrkesrelevant opplæring
Nordic Journal of Vocational Education and Training 2014 4(1): 1-18
fulltext

Magazine article

Learning to stay in school: Selection, retention and identity processes in a Danish vocational educational training programme of basic health and care
Nordic Journal of Vocational Education and Training 2014 4(1): 1-16
fulltext

Peer-reviewed research articles

Finnes det en faglig felleskomponent for TIP yrkene?
Nordic Journal of Vocational Education and Training 2014 4(1): 1-14
fulltext
Praksisnærhed i erhvervsskolens naturfagsundervisning gennem betydende overgange
Nordic Journal of Vocational Education and Training 2014 4(1): 1-15
fulltext