Front cover of the Journal

Volume 4, Issue 2, 2014

DOI: 10.3384/njvet.2242-458X.14v4i2
Förord
Nordic Journal of Vocational Education and Training 2014 4(2): 1-2
fulltext

Peer-reviewed research articles

Gymnasierektors ledarskapsparadox: att vara verksamhetschef och pedagogisk utvecklare
Nordic Journal of Vocational Education and Training 2014 4(2): 1-20
fulltext
Maintenance or change - an analytical tool for studies of the Work-Integrated Learning in teacher education
Nordic Journal of Vocational Education and Training 2014 4(2): 1-17
fulltext
Att forma en medarbetare eller att undervisa en student
Nordic Journal of Vocational Education and Training 2014 4(2): 1-12
fulltext
Reformed firefighter training program in Sweden: conflicting instructor conceptions of professional learning
Nordic Journal of Vocational Education and Training 2014 4(2): 1-14
fulltext
Lärande i teori och praktik
Nordic Journal of Vocational Education and Training 2014 4(2): 1-16
fulltext
Att bedöma lärarstudenters yrkesskicklighet
Nordic Journal of Vocational Education and Training 2014 4(2): 1-13
fulltext
Vad var det som hände? Efterbearbetning av en simulering för utvecklande av professionell kunskap hos polisstudenter
Nordic Journal of Vocational Education and Training 2014 4(2): 1-11
fulltext