Front cover of the Journal

Volume 5, Issue 1, 2015

DOI: 10.3384/njvet.2242-458X.15v5i1

Book review

Etienne Wenger-Trayner, Mark Fenton-O’Creevy, Steven Hutchinson (eds): LEARNING IN LANDSCAPES OF PRACTICE: BOUNDARIES, IDENTITY, AND KNOWLEDGEABILITY IN PRACTICE-BASED LEARNING. Routledge, 2015.
Nordic Journal of Vocational Education and Training 2015 5(1): 1-7
fulltext

Magazine article

Maritim utdanning i lys av globaliseringen
Nordic Journal of Vocational Education and Training 2015 5(1): 1-11
fulltext

Reviewed articles

Learning at work in Higher Vocational Education
Nordic Journal of Vocational Education and Training 2015 5(1): 1-17
fulltext
Er stasjonsopplæring i videregående skole en metode som er egnet til å støtte yrkesfageleven i vurdering av egen læring?
Nordic Journal of Vocational Education and Training 2015 5(1): 1-16
fulltext
Fra innvandrer til medstudent og ressurs i undervisningen ved helsefaglig høyskoleutdanning
Nordic Journal of Vocational Education and Training 2015 5(1): 1-25
fulltext